Skontaktuj się
z naszym biurem

Metalware

+48 693 948 651
kontakt@metalware.pl

Gojawiczyńskiej 22
93-253 Łódź
Polska

Firma Metalware z siedzibą przy ul. Gojawiczyńskiej 22 w Łodzi (kod pocztowy: 93-253), tel.: +48 693 948 651, adres e-mail: kontakt@metalware.pl, informuje, że jest administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1), które przetwarza w związku z przesłanym zapytaniem.
Dane udostępnione przez Panią\Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią\Pana nie będą podlegały profilowaniu.